#JusticeforCarolyn پس از ادعای توئیت به ویروس می رود & # 039؛ ترامپ کارورز خود را به قتل رساند & # 039؛