10 سال از آغاز بهار عربی

10 سال از آغاز بهار عربی

https://cdn1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/1081476804_0:513:2048:1665_1200x675_80_0_0_7f92369b9fc2c7f1f0813537a92aa00c.jpg

اسپوتنیک بین المللی

https://cdn2.img.sputniknews.com/i/logo.png

https://sputniknews.com/photo/202012171081478192/

بهار عربی مجموعه ای از خیزش های ضد دولتی بود که از سال 2010 در تونس آغاز شد و بعداً به سایر کشورهای عربی از جمله مصر و سوریه گسترش یافت.

پیامدهای حوادث چشمگیر متعاقب اعتراضات بهار عربی تا سالهای متمادی بر سیاست های خاورمیانه و آفریقای شمالی تأثیر خواهد گذاشت.

سرنگونی دولتها در یمن و مصر ، جنگ داخلی طولانی مدت در سوریه و حوادث ناگوار مرتبط با آن ریشه در اعتراضات اولیه مسالمت آمیز داشت که از سال 2011 در این کشورها آغاز شد. این اعتراضات منجر به نزدیک به 6000 کشته ، ده ها هزاران زخمی ، و سه کشور را در حالت های مختلف بی ثباتی یا جنگ داخلی آشکار ترک کرد.

برای یادآوری وقایعی که برای همیشه چشم انداز این منطقه آشفته را تغییر داده است ، به گالری اسپوتنیک مراجعه کنید.