گزارش ها می گویند ، “قاتل توییتر” ژاپنی به جرم قتل 9 نفر به مرگ محکوم شد

گزارش ها می گویند ، “قاتل توییتر” ژاپنی به جرم قتل 9 نفر به مرگ محکوم شد

ویروسی

URL کوتاه دریافت کنید

در نوامبر 2017 ، یک جوان 27 ساله ، تاکاهیرو شیرایشی. مرتکب چندین قتل در زاما ، ژاپن شد.

بر اساس گزارش رسانه ها ، تاکاهیرو شیرایشی به اعدام محکوم شد.

جزئیات برای دنبال کردن