کارشناسان می گویند ، جنگ دائمی با افق فارغ از نتایج انتخابات ایالات متحده