کارآگاهان یانکی همیشه در تلویزیون هستند

کارآگاهان یانکی همیشه در تلویزیون هستند

در قسمت امروز The Backstory ، مجری برنامه لی استراناهان درباره وقایع جاری بحث کرد ، از جمله کشیش مارک برنز در توییتر مبنی بر عفو جولیان آسانژ توسط رئیس جمهور ترامپ ، کالج شمارش آرا برای رئیس جمهور و واشنگتن پست اعلام کرد ادعای روسیه برای هک آژانس های آمریکایی .