کاخ سفید پیش بینی می کند ماسک های پوشیدنی را در ملاء عام منعقد کند ، با اعتراض به توصیه های قبلی

کاخ سفید پیش بینی می کند ماسک های پوشیدنی را در ملاء عام منعقد کند ، با اعتراض به توصیه های قبلی


در این قسمت از خطوط خطا ، میزبان گارلند نیکسون و لی استراناهان در مورد واکنش های اقتصادی ایالات متحده در مورد تاج ، آینده و گذشته با مهمانان صحبت کردند. ما همچنین در مورد سیاست های پولی و اقتصادی جهانی و چگونگی تغییر وسایل رسانه ای ما به کارهای در خانه صحبت کردیم.

پاسخی بگذارید