وحشی اما با ذوق: UFC Star Paige VanZant هوشیار فاش می کند که چرا تصمیم گرفتند برهنه شوند


در حال حاضر ، اکثر می توانند قبول کنند که خودزنی چیزی جز شکنجه نیست. در حالی که برخی از ما موفق شده ایم با واقعیت جدید کار و تحصیل از خانه سازگار شویم ، برخی دیگر ، مانند ورزشکارانی که زندگی آنها به تعامل با دیگران بستگی دارد ، مجبور شده اند راه های دیگری برای مقابله با ترور “دستگیری خانگی” پیدا کنند.

پاسخی بگذارید