هزینه های فدرال ایالات متحده رکورد 26 تریلیون دلاری جدید را تعیین کرده است

هزینه های فدرال ایالات متحده رکورد 26 تریلیون دلاری جدید را تعیین کرده است


در این قسمت از خطوط خطا ، میزبانان گارلند نیکسون و لی استراناهان به مهمانان پیوستند تا در مورد چشم انداز موج دوم ، اوضاع اقتصادی ایالات متحده و عمق غیب ناگهانی یخ بیکاری این کشور صحبت کنند و درباره استدلال درباره موضوع سیاه زندگی صحبت کنند. اعتراض برخی دیگر