مقام رسمی می گوید DC ممکن است تا اوت بسته شود ، زیرا کاخ سفید برآورد 100000 مرگ خود را افزایش می دهد

مقام رسمی می گوید DC ممکن است تا اوت بسته شود ، زیرا کاخ سفید برآورد 100000 مرگ خود را افزایش می دهد


در این قسمت از خطوط خطا ، میزبانان گارلند نیکسون و لی استراناهان در مورد سیاست خارجی ایالات متحده تحت COVID-19 با مهمانان صحبت کردند ، و همچنین به روزرسانی هایی در مورد سیاست داخلی در حالی صورت گرفتند که بسیاری از کشورها در پاسخ به رمان دونفره مقدمات خود را خاموش کردند.