مست & # 039؛ مایکل جکسون هندی & # 039؛ قلبهای خود را در توییتر با حرکت تکان دهنده برنده – ویدئو

مست & # 039؛ مایکل جکسون هندی & # 039؛ قلبهای خود را در توییتر با حرکت تکان دهنده برنده – ویدئو


دهلی نو (اسپوتنیک): اخبار مربوط به فروش مشروبات الکلی در میان قفل شدن در هند ، بسیاری از افراد را به جاده ها کشانده و در خارج از فروشگاه های مشروبات الکلی قرار گرفته است. فیلم ها و تصاویر عجیب و غریب از فروش مشروبات الکلی و اثرات آن به دلیل قفل شدن ویروسی شده است.