مردان لیبرتین و زنان اسکارلت!

مردان لیبرتین و زنان اسکارلت!

در قسمت امروز ، میزبان لی استراناهان در مورد وقایع جاری ، از جمله توافق در مورد لایحه محرک COVID-19 ، اعلام بریتانیا برای ویروس کرونا ویروس و قفل شدیدتر ، فوران آتشفشان Kilauea در هاوایی و دیدار رئیس جمهور ترامپ با سیدنی پاول ، ژنرال فلین ، بحث کرد. ، و مدیر عامل سابق Overstock پاتریک بیرن در دفتر بیضی.