مترقی ها تحت فشار قرار می گیرند تا گذشته واکنشی به Biden & # 039؛