فکر می کنم خودم را خاموش می کنم

فکر می کنم خودم را خاموش می کنم

در قسمت امروز The Backstory ، مجری برنامه لی استراناهان درباره وقایع جاری ، از جمله یک زن 90 ساله انگلیسی اولین فردی که واکسن COVID-19 را دریافت کرده است ، قاضی Emmet Sullivan که پرونده علیه ژنرال مایکل فلین را رد می کند و دادگاه عالی رد درخواست رئیس جمهور ترامپ برای لغو پیروزی بایدن در پنسیلوانیا.