سگهای باول و باول و باول

سگهای باول و باول و باول

در قسمت امروز The Backstory ، مجری برنامه لی استراناهان درباره وقایع فعلی ، از جمله طرح پرونده قضایی تگزاس در دادگاه عالی علیه پنسیلوانیا ، یوتیوب مبنی بر حذف فیلم های تقلب در انتخابات در انتخابات سال 2020 و پیوستن 48 ایالت به دادخواست علیه فیس بوک برای ضد انحصار .