زمزمه اسرار باد

زمزمه اسرار باد

در قسمت امروز The Backstory ، میزبان لی استراناهان درباره وقایع جاری بحث کرد ، از جمله رهبر اکثریت جمهوری خواهان میچ مک کانل پیروزی ریاست جمهوری خود به جو بایدن را تبریک گفت ، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به جو بایدن پیروزی ریاست جمهوری خود را تبریک گفت و رئیس جمهور ترامپ نیز حاکمیت مراکش در صحرای غربی را تشخیص داد.