داستان واقعی در پشت تیترهای پولشویی

داستان واقعی در پشت تیترهای پولشویی
Backstory

URL کوتاه دریافت کنید

در قسمت امروز The Backstory ، مجری لی استراناهان واقعیت را در پشت سرخط عناوین مانند اعتراضات در بلاروس ، رئیس جمهور ترامپ که با دموکرات ها در مورد دادگاه عالی و پولشویی بین المللی مبارزه می کند ، کاوش کرد.

به لی پیوست مارک اسلبودا از مسکو که پیچیدگی های اوضاع در بلاروس و حقیقت در مورد محبوبیت ناوالنی در روسیه را توضیح داد. سپس، کارمین سبیا درباره واکنش دموکرات ها به طرح رئیس جمهور ترامپ برای تعیین عدالت به جای روت بادر گینسبورگ در دادگاه ، لی همچنین با او صحبت کرد “آقای اخلاقی” در مورد قدرت و نفوذ غول بانکی HSBC.

ما خیلی دوست داریم نظرات شما را در این مورد دریافت کنیم [email protected]