جذاب ترین اکتشافات باستان شناسی سال 2020

جذاب ترین اکتشافات باستان شناسی سال 2020

https://cdn1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1f/1081618649_299:610:2856:2048_1200x675_80_0_0_6_6a65527f3be272199e69cb78c3fd92d3.jpg

اسپوتنیک بین المللی

https://cdn2.img.sputniknews.com/i/logo.png

https://sputniknews.com/photo/202012311081619495- جذاب ترین-کشف-های-باستان شناسی-2020/

باستان شناسی اسرار را کشف می کند و عقاید مردم در مورد تاریخ بشر را به چالش می کشد – و یافته های 2020 ما را بیشتر روشن می کند.

در این سال ، با وجود شیوع همه گیر ویروس کرونا ، باستان شناسان همچنان به کاوش گذشته پرداخته و با تعدادی از کشفیات چشمگیر جهان را به وجد آوردند.

آنها شامل سر یک مجسمه باستانی خدای یونانی هرمس در مرکز آتن ، استخوان های یک ماموت بالغ از دوره پارینه سنگی کشف شده در روسیه ، اولین خرس غار کاملاً حفظ شده و موارد دیگر است.