تعداد جهانی عفونت COVID از اسپانیا و ایالات متحده بیشتر ایالات متحده برای بازگشایی اقتصاد 3،000،000 عبور می کند


در این قسمت از خطوط خطا ، میزبان گارلند نیکسون و لی استراناهان در مورد پایان احتمالی قرنطینه ها در بسیاری از ایالت های ایالات متحده و کشورهای خارجی با میهمانان صحبت کردند. و خطر ابتلا به موج دوم عفونت پس از بازگشایی اقتصادی در حال وقوع است.

پاسخی بگذارید