بین آسمان و سنگ ها: زیباترین دریاچه های کوهستانی در سراسر جهان

بین آسمان و سنگ ها: زیباترین دریاچه های کوهستانی در سراسر جهان

https://cdn1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0a/1080118178_0:346:1400:1133_1200x675_80_0_0_b7952fb1fc983363949587e318f05c70.jpg

Sputnik بین المللی

https://cdn2.img.sputniknews.com/i/logo.png

https://sputniknews.com/photo/202008101080118747-between-sky-and-rocks-most-beautiful-mountain-lakes-across-the-globe/

دریاچه ها بدنهای طبیعی آب هستند که در نتیجه ذوب یخچالهای طبیعی ، زلزلهها یا در نتیجه فوران های آتشفشانی شکل گرفته است.

در کوهستان نه تنها می توانید در مسیرهای بادی پیاده روی کنید ، به کوه نوردی بروید و محیط اطراف را از منظره چشم پرنده مشاهده کنید ، بلکه شنا کنید. در قله ها ، در شکستگی صخره ها ، در دهانه آتشفشان ها ، دریاچه های غیرمعمول و شگفت آور زیبایی وجود دارد.