بهترین تحویل غذا؟ مکزیکی ها بعد از هزاران ماهی شستشو در Acapulco به ساحل می روند


مادر طبیعت امسال همچنان “غافلگیرکنندگان” را به ما ارائه می دهد. در حالی که آفریقا از ازدحام عظیم ملخ رنج می برد ، چندین مورد از ماهیگیری در ماهیان بزرگ در مناطق مختلف جهان رخ داده است که جدیدترین مورد در مکزیک رخ داده است.

پاسخی بگذارید