بحران ، مسافت و ماسک ها: ویروس کرونا چگونه دنیا را تغییر داد

بحران ، مسافت و ماسک ها: ویروس کرونا چگونه دنیا را تغییر داد

https://cdn1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/18/1080558105_0:334:3046:2048_1200x675_80_0_0_44efea9dcefb7dc35b815d1d3b85e2cb.jpg

اسپوتنیک بین المللی

https://cdn2.img.sputniknews.com/i/logo.png

https://sputniknews.com/photo/202009241080559105- بحران-مقاومت-و-ماسک-چگونه-ویروس کرونا-تغییر-جهان /

ویروس کرونا ویروس کرونا باعث تغییر نحوه زندگی مردم در بسیاری از کشورها شده است. استفاده از ماسک ، فاصله اجتماعی …. این قوانین از قبل ریشه دوانده و در بسیاری از جاها به “عادی جدید” تبدیل شده است. در گالری عکس ما نگاهی به تصاویر کشورهای مختلف بیندازید.

اگرچه بخشی از مردم در کشورهای مختلف در برابر محدودیت های اعمال شده توسط مقامات مقاومت می کنند ، اما به طور کلی هیچ استثنائی وجود ندارد. فاصله گرفتن از ماسک و استفاده از نقاب در ساختمانها و وسایل حمل و نقل و در بعضی از خیابانها اجباری است.

بعضی از ایالت ها به دنبال ممنوعیت های سختگیرانه تر بودند ، برخی دیگر خود را به حداقل موارد محدود کردند. با این حال ، واضح است که هیچ دستور العمل کاملی وجود ندارد ، تعداد موارد همچنان رو به رشد است و اقتصاد بسیاری از کشورها در بحران است.