باغ وحش کلمب در جستجوی گمشده پاندا سرخ است

باغ وحش کلمب در جستجوی گمشده پاندا سرخ است

ویروسی

URL کوتاه دریافت کنید

باغ وحش و آکواریوم کلمبس به طرز ناامیدی سعی در یافتن یک پاندا قرمز مفقود شده را دارد که آخرین بار در سه شنبه شب دیده شد.

طبق یک پست فیسبوک ، کارمندان بطور گسترده ای از طریق پوشش گیاهی متراکم در داخل و اطراف زیستگاه خود و در سراسر باغ وحش جستجو می کنند.

به عنوان یک اقدام احتیاطی ، سایر حیواناتی که در محیط اطراف زندگی می کنند به گونهای منتقل شده اند که زیستگاه های آنها نیز قابل جستجو است.

باغ وحش گفت: “فیلمبرداری از دوربین دن و دوربین های امنیتی واقع در این مرکز توسط کارکنان ارزیابی می شود ، اما تاکنون ، هیچ بینشی و مدارکی در مورد چگونگی گم شدن وی مشاهده نشده است.”