این هفته در تصاویر: 8-14 اوت

این هفته در تصاویر: 8-14 اوت

https://cdn1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0e/1080162850_0:0:3072:1729_1200x675_80_0_0_3b61f93ecaee5a7f72a6d6afab72749d.jpg

Sputnik بین المللی

https://cdn2.img.sputniknews.com/i/logo.png

https://sputniknews.com/photo/202008141080165666/

این هفته در مکانهای مختلف در سراسر جهان پر از وقایع بوده است: در حالی که مردم در برخی از کشورها جشنواره های گسترده ای برگزار می کردند ، بسیاری از شهرها با اعتراضات شدید روبرو شدند. طبیعت نیز به طرز بسیار متفاوتی با مردم رفتار می کند: در حالی که برخی از کشورها گرمای شدیدی را تجربه می کردند ، در حالی که مردم سواحل را شلوغ می کردند ، برخی دیگر دچار سیل فاجعه بار شدند.

Sputnik عکسهای چشمگیر را از سراسر جهان انتخاب کرده است تا مهمترین لحظات هفته در جریان اخبار شدید تابستان داغ از بین نرود.