انتخابات ایالات متحده ارمنستان و آذربایجان؛ ویرایش پزشکی Coronavirus

انتخابات ایالات متحده ارمنستان و آذربایجان؛ ویرایش پزشکی Coronavirus
نمایش مادر گفتگوی همه

URL کوتاه دریافت کنید

با جورج گالووی در خانه جدید نمایش های مادر گفتگو همراه باشید – این هفته در مورد انتخابات ایالات متحده ، درگیری ارمنستان و آذربایجان و به روزرسانی پزشکی ویروس کرونا صحبت خواهیم کرد.

این هفته با روزنامه نگار صحبت می کنیم آنیا پارامپیل درباره آخرین انتخابات ایالات متحده مراد گزدیف – خبرنگار با درگیری جورج ارمنستان و آذربایجان گفتگو می کند. دکتر رنجیت برار – مشاور ، پزشک و جراح NHS ما را در مورد ویروس کرونا از خط مقدم پزشکی به روز می کند.

هر یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر EST تنظیم کنید | ساعت 8 عصر CET همچنین می توانید جورجGeorgeGalloway را توییت کنید

ما دوست داریم نظرات شما را در [email protected] دریافت کنیم