آینده تقریباً اینجا؟ تجسم مسکو در قرن 23th در سری کارت پستالهای امپراتوری روسیه

آینده تقریباً اینجا؟ تجسم مسکو در قرن 23th در سری کارت پستالهای امپراتوری روسیه

کارت پستال ها مربوط به سال 1914 است و به سفارش یک تولید کننده شیرینی پزی ، عینک سفارش داده شده است که اکنون به کراسنی اکتاب (مشهد اکتبر سرخ) معروف است.

هواپیماها ، زیرپلین ها ، ترافیک شلوغ و جمعیت زیادی در پس زمینه ساختمانهای تاریخی مسکو – اینگونه است که یک هنرمند از سال 1914 مسکو سال 2259 دورافتاده را دید.

در حالی که هنوز کاملاً در آن حضور نداریم ، برخی از جنبه های آینده تصور شده این هنرمند در اینجا وجود دارد ، زیرا در واقع پایتخت روسیه واقعاً شلوغ است و جمعیت طی یک قرن گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته است.

برای سفر به آینده ، در حالی که خود را در گذشته غوطه ور می کنید ، کارت پستال های ارائه شده در عکاس Sputnik را ببینید.